top of page

HEB IK EEN DOORVERWIJZEN VAN EEN (HUIS)ARTS NODIG?

Ja, op heden is er steeds een voorschrift nodig van een (huis)arts vooraleer de kine kan opgestart worden. Best ga je dus eerst even langs je arts, voor je ons contacteert.

CONVENTIE / DECONVENTIE?

Met deze mededeling willen we jullie graag op de hoogte brengen van een verandering in tarieven die zal plaatsvinden vanaf 7 juni 2022. Vanaf deze datum zullen wij gedeconventioneerd werken.

De algemene tarieven worden vastgelegd door het RIZIV een staan neergeschreven in een conventie. Op dit moment zijn er geschillen tussen onze beroepsvereniging Axxon en het RIZIV, waardoor de opgelegde tarieven van de conventie ontoereikend zijn. Het nieuwe voorstel houdt geen rekening met de indexeringen en komt niet overeen met wat de nieuwe tarieven zouden moeten zijn om kwaliteitsvolle therapie te kunnen aanbieden.


Met ons team zetten wij 100% in op bijscholingen, doorgedreven specialisatie en overleg. Om dit te kunnen blijven bieden aan al onze patiënten hebben wij (de kine’s Wervik- Geluwe- Kruiseke) besloten de nieuwe conventie niet te volgen en onze tarieven te verhogen (zie tabel onderaan).


Let op, personen met een verhoogde tegemoetkoming blijven het conventietarief betalen. Gelieve ons dus duidelijk te melden wanneer u hiervoor in aanmerking komt.


Wij wensen graag open en eerlijk te communiceren. Spreek gerust uw therapeut aan indien u hierover toch nog vragen heeft. Dank voor jullie begrip en het vertrouwen in onze praktijk.

Dus in het kort: 

  • 33€ per sessie

  • Terugbetaling is afhankelijk van uw statuut

  • Voor patienten met een voorkeurregeling verandert er niets

  • 3€ supplement voor een huisbezoek

Tarieven en terugbetaling: Veelgestelde vragen
bottom of page