top of page

ALGEMENE INFORMATIE

Wat neemt u mee tijdens de eerste behandeling:

  • Kine-voorschrift van de (huis)arts

  • Klevertje van de mutualiteit

  • Identiteitskaart

  • Handdoek


Tijdens een behandeling hechten wij veel belang aan een individuele aanpak bestaande uit manuele therapie in de ruime zin, aangevuld met actieve oefentherapie afgestemd op patiënt en pathologie. De samenwerking tussen patiënt en therapeut staat hierbij uiteraard centraal. Door middel van zachte mobilisaties, harmonieuze technieken en gerichte manipulaties trachten we de beperkte mobiliteit van gewrichten te vergroten waarna gerichte oefentherapie kan opgestart worden om zo het weefselherstel te bevorderen. Belangrijk hierbij is het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid te bewaren en de patiënt functioneel, progressief en doelgericht op te trainen.

Er wordt van maandag t.e.m. vrijdag therapiecontinuïteit geboden van 08.00u 's morgens tot 20.00u ’s avonds. Alle behandelingen gebeuren na afspraak en omvatten een gemidelde duur van 30 minuten. Van onze kant uit doen wij steeds ons uiterste best om u niet te lang te laten wachten en voor iedereen de nodige tijd te voorzien. Uiteraard stellen wij het ook op prijs dat u zich aan de gemaakte afspraken houdt.


Buiten uw wil om kunnen er zich soms omstandigheden voordoen dewelke u niet in staat stellen de afspraak na te komen. We vragen u dan ook om bij belet 12u op voorhand te verwittigen om eventueel een andere patiënt te kunnen verzorgen. Mocht u niet in de mogelijkheid zijn ons tijdig te verwittigen of indien u een afspraak vergeet, dan verwachten wij dat u zo sportief bent om de voor u vrij gehouden tijd te vergoeden.

Indien een patiënt zich niet naar onze praktijk kan verplaatsen, maken wij graag ruimte voor een huisbezoek. Het spreekt voor zich dat dit enkel gebeurt als de pathologie dit vereist en als uw locatie in onze omgeving ligt.

Algemene informatie: Mijn praktijk
bottom of page