top of page

BEHANDELINGSAANBOD

Kinepieterfull-15.jpg

ALGEMENE KINESITHERAPIE

Fysiotherapie of kinesitherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Kinesitherapie is een beschermd beroep, wat inhoudt dat iemand zich alleen zo mag noemen wanneer deze de studie succesvol heeft afgerond. Patiënten met klachten met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden, ondersteund door oefeningen of verschillende categorieën fysische therapieën geholpen om de beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen. Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie waarmee klachten worden behandeld zoals oefentherapie, massagetherapie en fysische therapie.

Het doel van de behandelingen zijn:

  • verbeterde functioneren van (deel)gebieden van het lichaam

  • optimaal functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening

  • pijn verminderen

Kinepieterfull-12.jpg

MANUELE THERAPIE

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie. De manuele therapie gaat functionele stoornissen over het ganse lichaam opsporen en behandelen d.m.v. manuele technieken. Deze technieken zijn enerzijds gericht op manuele handelingen (myofasciale technieken, neutrale glidings, mobilisatie, zachte manipulaties, oscillaties...) en anderzijds op oefentherapie (stabilisatietraining, houdingcorrigerende oefeningen, spierversterkende en sportspecifieke oefeningen, McKenzie therapie...).

dry needling.jpg

DRY NEEDLING

Door het aanbrengen van droge naalden in de spieren, kunnen de spiervezels snel en langdurig ontspannen. Bij dry needling wordt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald gebruikt, maar dit is niet hetzelfde als acupunctuur. Bij dry needling wordt meestal één naald gebruikt, waarmee kortdurend de spier wordt geprikkeld. Dry needling werkt op specifieke punten, de zogenaamde ‘triggerpoints’ en is dus geen ‘energie’-behandeling (zoals bij accupunctuur). Een triggerpoint is een drukpijnlijke plek in een spier, die naast de lokale drukpijn, ook vaak pijn ‘op afstand’ veroorzaakt. De behandeling is gericht op het uitschakelen van deze triggerpoints. Via het gericht aanprikken met een naaldje worden deze punten in de spier(en) ontspannen. Het inbrengen van het naaldje voelt u bijna niet. Als het juiste triggerpoint aangeprikt wordt, spant de spier zich even kort aan. Dat geeft een soort ‘kramp’ gevoel. Daarna ontspant de spier zich meestal direct en kunt u gemakkelijker bewegen. Vaak voelt het behandelde gedeelte wel wat vermoeid of stijf aan, maar dat is meestal van korte duur.

Physical Therapist

FASCIATHERAPIE

Fasciatherapie mDB is een behandelings- en begeleidingsvorm voor pijn, bewegings- en functioneringsstoornissen van zowel fysieke en/of psychische aard. Het biedt efficiënte oplossingsmogelijkheden aan door gebruik te maken van sensoriële manuele technieken, sensoriële oefentherapie… Het is een zachte, diepgaande en niet-manipulatieve vorm van behandelen. Vertrekkend vanuit het lichaam en de beweging in de patiënt worden lichamelijke problemen aangepakt.
“Fascia” is het bindweefsel waarmee heel het lichaam doorweven is. 98% van ons lichaam bestaat uit bindweefsel. Tot 1980 werd het bindweefsel als een “opvullend” en “ondersteunend” weefsel beschouwd. Onlangs is men tot de ontdekking gekomen dat de fascia een belangrijke rol speelt in het lichamelijk en geestelijk functioneren, een rol die evenwaardig is aan die van de andere grote systemen. Samen met het autonoom zenuwstelsel en het hormonaal stelsel beïnvloedt het de graad van spierspanning, het bewegingspatroon, de bloedcirculatie, de hormoonhuishouding, het stresssysteem, het humeur, de manier van emotioneel reageren, het denken en bijgevolg ook het gedrag. Het lijkt dan ook niet onlogisch dat de fascia een sleutelpositie inneemt in het ontstaan van allerhande klachten en aandoeningen.
Voor verdere informatie: https://fascia.be/fasciatherapie/wat-is-fasciatherapie/

Kinepieterfull-7.jpg

AUTOGENE DRAINAGE EN ADEMHALINGSKINESITHERAPIE

Autogene drainage is een vorm van ademhalingskinesitherapie waarbij de patiënt leert de eigen longen te draineren. Autogene drainage kan worden voorgeschreven bij infectieziekten zoals bronchitis, bronchiolitis, longontsteking, zowel chronisch als acuut, alsook bij aangeboren aandoeningen zoals mucoviscidose, primaire ciliare dyskinesie... of aandoeningen van de longen ontstaan rond de geboorte (vb. bronchopulmonaire dysplasie bij prematuren, veelvuldige infecties bij pasgeborenen...).

Kinepieterfull-3.jpg

SPORTKINESITHERAPIE

Sportkinesitherapie is gericht op het behandelen van sportletsels, alsook de preventie van sportletsels. Binnen de sportkinesitherapie hebben we vooral aandacht aan het sportspecifiek karakter, dat wil zeggen dat de oefentherapie wordt aangepast naargelang de sport die de patiënt beoefent. Hierbij geven we je aangepast trainingsadvies en sportspecifieke oefeningen  zodat we kunnen opbouwen naar een terugkeer naar de sport op een veilige manier.

Kinepieterfull-13.jpg

TAPING

In kinesiotaping wordt gebruik gemaakt van kinesiotape. Het is een elastische tape met een rekbaarheid van 140%, dewelke vergelijkbaar is met de elasticiteit van de huid. Dit maakt dat de tape voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Naargelang de richting en de rek die men hanteert tijdens het aanbrengen van deze tape kunnen spieren geactiveerd worden, maar ook ontspannen worden. Naast het tapen van de spieren, kunnen ook de fasciae, lymfe, gewrichten en huid getaped worden.

Kinepieterfull-18.jpg

MC KENZIE THERAPIE

De kinesitherapeut gaat tijdens de McKenzie therapie bij de patiënt op zoek naar bewegingen die de klacht verergeren of verminderen. Typisch voor dit onderzoek zijn de veelvuldige herhalingen van verschillende bewegingsrichtingen. Ook gaat de kinesitherapeut op zoek naar uitstralende pijn. Deze pijn probeert de kinesitherapeut door middel van actieve bewegingen van de patiënt te centraliseren. Centraliseren wil zeggen dat de pijn in de armen of benen vermindert en de pijn terugtrekt naar bijvoorbeeld de rug. Na een duidelijke mechanische diagnose begint de behandeling gericht op de zelfredzaamheid van de patiënt. Je leert dan met slechts enkele eenvoudige oefeningen jouw klachten zelf te verbeteren om op die manier zo snel mogelijk te herstellen. Daarnaast zal er aandacht gegeven worden aan de houdingen en bewegingen in het dagelijks leven. De therapeut vult de therapie eventueel aan met andere manuele technieken, zoals mobilisaties of manipulaties.

Kinepieterfull.jpg

MEDISCHE TRAININGSTHERAPIE

MTT is een wetenschappelijke onderbouwde oefentherapie. Het is een onderdeel van bijna elke kinesitherapeutische en manueel-therapeutische behandeling. Bij MTT voert de patiënt gerichte oefeningen uit onder toezicht van de kinesist of manueel therapeut.
Medische Trainingstherapie heeft als doel de belastbaarheid van het spier- en gewrichtsstelsel structureel te verbeteren en belemmeringen te herstellen en vermijden.De therapeut bepaalt nauwkeurig welke oefeningen de patiënt uitvoert, de dosering en het aantal herhalingen. Geleidelijk aan en op systematisch en verantwoorde manier wordt de moeilijkheidsgraad van de oefeningen opgevoerd. Op die manier verhoog je de belastbaarheid van je spieren en gewrichten en vermijd je blessures of overbelasting.

Neem gerust contact met me op voor meer informatie over mijn diensten.

Behandelingsaanbod: Diensten
bottom of page